Kezdőlap | Községünk | Önkormányzat | Fotók | Hírek | Közérdekű adatok | Vendégkönyv
Bejegyzések › Új üzenet › Használati feltételek
Használati feltételek

A vendégkönyv rendeltetése

A szajla.hu internetes oldal (továbbiakban „honlap“) tulajdonosa és fenntartója Szajla Község Önkormányzata (továbbiakban: „Tulajdonos“).

A honlap Vendégkönyv menüpontja alatt elérhető része a szajlai lakosság, a községünkbe látogatók és a honlapot böngészők (ezek továbbiakban: „felhasználók“) számára a nyújt lehetőséget véleményük kifejtésére Szajláról és a honlapról.

A vendégkönyv motorja egy, a tulajdonosnak készített egyedi szoftver, melynek az alábbiakban ismertetettektől eltérő használata, újrafelhasználása, grafikus elemeinek átvétele tilos.

Tilos a vendégkönyvben található bejegyzések engedély nélküli utánközlése akár elektronikus, akár nyomtatott formában, bármilyen szöveges vagy képi információról legyen is szó.

Jelen szabályzat hatálya

Azzal, hogy vendégkönyvünket használja, egyben azt is elfogadja, hogy betartja a használatkor érvényben lévő Használati feltételeket. Jelenlegi szabályzatunk alább olvasható, s weben keresztül elérhető a http://szajla.hu/index.php?azonosito=30 címen.

Amennyiben fenntartásai vannak az ismertetett szabályokkal kapcsolatosan, kérjük ne használja szolgáltatásunkat.

A feltételeket bármikor megváltoztathatjuk anélkül, hogy ezt külön jeleznénk. Emiatt javasoljuk, rendszeresen tekintse át ezt az oldalt, mivel a vendégkönyv használati feltételeinek megváltoztatása utáni további használattal az új feltételek betartásába egyezik bele.

Felhasználók köre

A vendégkönyvet bármely oldalunkhoz hozzáférő (nem kitiltott) internetező elolvashatja, új hozzászólást írhat, amennyiben magát jelen szabályzat betartására kötelezi. A vendégkönyv használata ingyenes.

Felelősség

A hozzászólások tartalmáért csakis annak írója felel. Az üzenetbe beágyazott linkek, képek is a hozzászólás részét képezik. A tulajdonos nem ellenőrzi egyesével az üzeneteket, ezért azok tartalmáért semminemű felelősséget nem vállal. Az üzenetek azok küldőjének nézőpontját, véleményét fejezik ki, amely nem szükségszerűen egyezik meg a honlap üzemeltetőinek véleményével illetve nézőpontjával.

Mint felhasználó, Ön elfogadja, hogy bármely adat, melyet megad és amely Önről az interneten publikus (pl. IP-cím, böngésző típusa, operációs rendszer), tárolásra kerül(het) a honlap adatbázisában. Ezek az információk (a becenéven, a hozzászólás dátumán, sorszámán és az üzeneten kívül) az Ön beleegyezése nélkül semmilyen módon nem kerülnek átadásra egy harmadik félnek, de a vendégkönyv fenntartója nem tud felelősséget vállalni az adatokért egy esetleges „hackertámadás” vagy más meghibásodás esetén.

A felhasználó jogai

A felhasználó a hozzászólás elküldésével lemond szerzői jogáról, melyet követően semmilyen anyagi, vagy más jellegű követeléssel nem élhet az írt vélemény tartalmát illetően.

A tulajdonos fenntartja a jogot a hozzászóló becenevének és a hozzászólások szövegének tetszőleges változtatására, szerkesztésére, átformázására és törlésére.

Tiltott becenevek

Tilos olyan becenevet választani, amely kifejezetten más személyre utal (másvalaki valódi nevének használata), más személyiségi jogait sérti, vagy vulgáris, kulturálatlan, faji, vallási, politikai vagy egyéb megkülönböztetésre alkalmas szót/szavakat tartalmaz!

Tilos továbbá más felhasználó által korábban már használt becenéven hozzászólni, mert ez visszaélésre, rosszhír keltésére ad lehetőséget. E szabály betartása a felhasználó felelősége, a hozzászólók kilétét a tulajdonos nem ellenőrzi.

Tiltott témák

Tartalmi követelmények

Tilos a vendégkönyvben bárkinek - vagy bármely embercsoport tagjának - az emberi méltóságát megsérteni. Kifejezetten tilos a nemzeti, etnikai, vallási, kulturális, nemi és faji alapú előítéleteknek, és megkülönböztetéseknek - akár burkolt formában is - a fórumon hangot adni. A hozzászóló nem küldhet semmilyen információt ami: tudhatóan téves információ, illetve félrevezető információ. Az üzenet nem lehet sértő, személyeskedő, kulturálatlan, rendes eszmecserét zavaró, kirekesztő, támadó, obszcén, vulgáris, gyűlöletet vagy félelmet keltő, politikai tartalmú, rasszista, antiszemita, szexuális jellegű, magánszférát sértő, nem tartalmazhat hirdetést, továbbá tartalma nem sértheti az Ön hazájában vagy a Magyarországon érvényben lévő, ill. nemzetközi törvényeket.

Az üzenet nem tartalmazhat szerzői jog védelme alá eső információt semmilyen formában, kivéve ha a küldő ezek szerzoi jogi tulajdonosa. Cégekkel, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban a konkrétumokat nélkülöző vádaskodás, hitelrontás nem megengedett.

Tilos a vendégkönyvben mások személyes adatainak közzététele az illető kifejezett jóváhagyása nélkül. (Például mások valódi neve, képmása, címe, magán és munkahelyi e-mail címe, telefonszáma.) Magánüzeneteket (pl: e-mail, privát üzenet) részben vagy egészében közzétenni csak a másik fél beleegyezésével lehet. Annak, aki jogosulatlanul tett közzé személyes adatokat, magánlevelet, kifejezetten súlyos szankcióval kell számolnia.

Bármely felhasználó, aki úgy érzi, hogy egy adott üzenet kérdéses lehet, jelezze a tulajdonos felé ezen véleményét, illetve az adott üzenettel kapcsolatos aggodalmát e-mailben.

Formai követelmények

Tilos olyan hozzászólások elküldése, amely az oldal megjelenését vagy használhatóságát rombolja, illetve a honlap támadását, feltörését célozza.

Moderálás

A moderálás jogát fenntartjuk.

Az összes hozzászóláshoz tartozó IP-címet tároljuk a feltételek betartatásának érdekében. Az üzemeltetőnek jogában áll a problémás üzenetek szerkesztése, törlése, szükség esetén az adott hozzászólást létrehozó személy kitiltása a honlap minden oldaláról IP-cím alapján.

Amennyiben szükségesnek ítéljük, a problémás hozzászóláshoz tartozó IP-címet kiadhatjuk az Ön internetszolgáltatójának, ill. az illetékes nyomozóhatóságnak.

A tulajdonos az üzenetek módosításának és törlésének (moderálásának) jogát átruházhatja az általa megbízott személyre.Szajla Község Önkormányzata
2009. július 5.
2018. 06. 20.
szerda
Rafael napja

Közös hivatal

3332 Sirok, Borics P. u. 6.
+36(36)561-000
Jegyző:
+36(36)561-000/13
onkormanyzat@sirok.hu
Aljegyző:
+36(30)649-3609
vighne@szajla.hu

Szajlai ügyfélszolgálat

3334 Szajla, Kertész u. 2.
Tel./Fax:
+36(36)361-141
+36(36)561-046
Email:
szajlaph@t-online.hu

Polgármester

+36(36)561-045
Mákvirág Óvoda
Pünkösdi Rózsák
Kistérségi kulturális programajánló
© Vigh Tamás - © Siroki Közös Önkormányzati Hivatal